Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Kuperus en Partners fungeert als klankbord en vertrouwenspersoon van een groot aantal zelfstandigen en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Advisering op het gebied van bedrijfsvoering en begeleiding van bedrijfsoverdrachten zijn terreinen waarin onze betrokken houding goed tot uitdrukking komt.

Bedrijfsopvolging

Veel familiebedrijven krijgen vroeg of laat te maken met vragen rondom de opvolging. Als er niets geregeld is kan dat bij overlijden van de aandeelhouder tot grote problemen leiden in het bedrijf en bij de erfgenamen. Een goed geregelde bedrijfsopvolging is dan ook de beste investering in de toekomst van uw familiebedrijf. Als eigenaar van een bedrijf kunt u zichzelf een aantal vragen stellen:

  • Zijn er familieleden die het bedrijf kunnen en willen overnemen? Wie en hoe?
  • Kan ik de onderneming beter aan een ander bedrijf verkopen? Wanneer?
  • Kan ik het bedrijf aan mijn medewerkers verkopen? Wanneer, aan wie en hoe?

Hoe u uw bedrijfsopvolging regelt, besluit u uiteraard zelf. Kuperus en Partners is een professionele gesprekspartner die u in staat stelt zich te oriënteren op uw mogelijkheden. Bovendien vindt u in ons een goede begeleider, die u helpt het overdrachtsproces tot een succes te maken.

Neem contact op

Kuperus en Partners BV