Kuperus en Partners BV

Neem vrijblijvend contact met ons op

Vermogensrecht

Vermogensrecht

Voor ondernemers en particulieren die prijs stellen op een integrale aanpak van hun financiële zaken kan Kuperus en Partners een persoonlijk vermogensoverzicht maken. Dit overzicht omvat alle vermogensbestanddelen en schept duidelijkheid over de huidige en de toekomstige financiële situatie. Het vrij belegbare vermogen en de effectenportefeuille worden in een breder verband geplaatst waardoor er een goede afstemming ontstaat tussen de verschillende vermogenscomponenten.

Fiscale aspecten spelen daarbij een belangrijke rol. Gedacht kan worden aan belastingbesparende schenkingsscenario’s, optimalisatie van oudedagsvoorzieningen of de volledige financiële, fiscale en juridische begeleiding van bedrijfsoverdrachten. Het overzicht vormt een raamwerk voor verantwoorde beslissingen over het vermogen. In dit kader werken wij nauw samen met diverse gecertificeerde financiële- en estate planners.

Uitgangspunten bij het opstellen van een vermogensoverzicht zijn uw actuele financiële situatie en uw wensen voor de toekomst.

Bewindvoering en executeur testamentair.

Kuperus en Partners wordt regelmatig door particulieren ingeschakeld om hun zaken te regelen als zij daartoe zelf niet meer in staat zijn. Desgewenst kan Kuperus en Partners optreden als executeur testamentair voor de afwikkeling van de nalatenschap bij overlijden.

Vermogensrecht body
Kuperus en Partners BV